Organizacija


Organizator je Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore. Kongres se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore i Ministarstva nauke Crne Gore.

 

 • Prof. dr Budimir Šegrt - Ministar zdravlja Crne Gore
 • Prof. dr Sanja Vlahović - Ministrica nauke Crne Gore
 • Acc. Prof. dr Goran Nikolić - Dekan Medicinskog fakulteta Podgorica
 • Prim. dr Slobodan Tomić - Predsjednik Društva ljekara Crne Gore
 • Prim. dr Đoko Jočić - Predsjednik Ljekarske komore Crne Gore
 • Doc. dr Adis Balota - Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
 • Prof. dr Ranko Lazović - Direktor Kliničkog Centra Crne Gore
 • Doc. dr Boban Mugoša - Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore
 • Prim. dr Saša Stefanović - Direktor ZHMPCG
 • Prim. dr Miško Drljević - Direktor CALIMS
 • Mr. ph Milanka Žugić - Predsjednik Farmaceutske komore Crne Gore
 • Radoman Dragaš - Direktor Montefarma
 • Boro Lalević - Direktor Doma zdravlja Bar, predsjednik Udruženja domova zdravlja Crne Gore
 • Srđa Popović - Gradonačelnik Budve
 • Zoran Špadijer - Direktor Doma zdravlja Budva

 • Doc. dr Nebojša Kavarić, Predjsednik
 • Mr sci med Sonja Milašinović
 • Prim. dr Majda Dobardžić
 • Dr Pavle Marniković
 • Prim. dr Paša Divanović
 • Dr Draško Nikčević
 • Dr Danojla Dakić
 • Dr Đuro Latković
 • Prim. dr Milena Proročić
 • Prim. dr Marija Joksimović
 • Dr Rade Kaluđerović
 • Mr Marko Đurđić

 • Doc. dr Olivera Miljanović, Predjsednica
 • Prof. dr Milica Martinović
 • Prof. dr Mira Samardžić
 • Prof. dr Vesna Miranović
 • Prof. dr Vineta Vuksanović
 • Prof. dr Agima Ljaljević

 • Prof. dr Julije Meštrović (Hrvatska)-Potpredsjednik Evropskog udruženja pedijatara
 • Prof. dr Nathalie Farpour-Lambert (Švajcarska)-Predsjednica Evropskog društva za borbu protiv    gojaznosti
 • Prof. dr Aspazija Sofijanova (Makedonija)-Predsjednica Udruženja pedijatara Makedonije
 • Prof. dr Anila Godo (Albania)-Predsjednica Udruženja pedijatara Albanije
 • Doc. dr Bojko Bjelaković (Srbija)-Predsjednik Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije
 • Prof. dr Ramush Bejiqi (Kosovo)-Predsjednik Udruženja pedijatara Kosova
 • Prof. dr Predrag Minić (Srbija)
 • Prof. dr Gordana Buljan-Flander (Hrvatska)
 • Prof. dr Ida Jovanović (Srbija)
 • Prof. dr Vladislav Vukomanović (Srbija)
 • Prof. dr Željko Verzak (Hrvatska)
 • Prof. dr Giorgio Tamburlini (Italija)
 • Prof. dr Dušan Backović (Srbija)
 • Prof. dr Jelena Roganović (Hrvatska)
 • Prof. dr Dragica Odalović (Srbija)
 • Prof. dr Gordana Kocić (Srbija)
 • Prof. dr Aco Kostovski (Makedonija)
 • Prof. dr Biljana Vuletić (Srbija)
 • Prof. dr Goran Belojević (Srbija)
 • Doc. dr Milica Pejović-Milovančević (Srbija)
 • Doc. dr Ines Banjari (Hrvatska)
 • Prim. dr sci med Gordana Sušić (Srbija)

 • Dr sci Aleksandra Klisić, Sekretar
 • Dr Stanka Mrdak
 • Dr Sandra Burić
 • Prim. dr sci med Elvir Zvrko
 • Vladimir Jurković
 • Sanja Knežević

 • Prof. dr Asim Dizdarević
 • Prof. dr Trifun Mujović
 • Prof. dr Božidar Bojović
 • Prim. dr Ksenija Burić

Početak konferencije za

Sljedeći kongres

Kongres 2018
 

O kongresu

Pedijatrijski kongres je tradicionalni skup strucnjaka iz zemlje i regiona ciji je fokus zdravlje djeteta.

Poveži se na nama:

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore